OFERTA

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

terapia

Terapia pedagogiczna

To proces długotrwałych oddziaływań, szereg całościowych działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych, nastawionych na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania, do obowiązków szkolnych. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.Terapia integracji sensorycznej

Terapia polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego). Terapia ta jest dla dziecka bardzo atrakcyjna, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej. Podczas tej zabawy dostarczane są dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy. Terapia ta zwana "naukową zabawą" odbywa się w przyjemnej sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych.RewalidacjaZAJĘCIA GRUPOWE

zajęcia grupowe

Robotyka

Zajęcia z robotyki LEGO i programowania dla dzieci od 6 lat.Warsztaty plastyczne

Warsztaty plastyczne z elementami sensorycznymi to zajęcia usprawniające rozwój dłoni i motoryki małej.Zajęcia ruchowe z elementami karateZajęcia ruchowo-rehabilitacyjne dla kobietDIAGNOZA

diagnoza

Indywidualna diagnoza terapii sensorycznej zakończona wydaniem dokumentu opisowego.